fbpx
pic

Lubelskie Stowarzyszenie Tanga


Zapisz się do nas i praktykuj najpiękniejszy taniec na świecie, tango argentyńskie.

Regulamin zajęć rekreacyjno-sportowych w tańcu

 1. Organizatorem zajęć rekreacyjno-sportowych w tańcu jest Lubelskie Stowarzyszenie Tanga zwanych dalej ZRS.
 2. Warsztaty odbędą odbywały się w poniedziałki i wtorki w godz. od 18 do 22, począwszy od dnia 05.09.2022r.
 3. Prawo uczestniczenia w ZRS mają te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lubelskietango.pl.
 4. Ilość uczestników ZRS jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w ZRS. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń do Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo (biuro@lubelskietango.pl) lub telefonicznie (505 66 80 16) upewnić się u Organizatora, czy znajduje się na liście uczestników ZRS. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.
 5. Wszelkie opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.
 6. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup ZRS, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. Jeżeli zapisy nie zostaną zamknięte do grup ZRS można dołączyć bez względu na termin.
 7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku ZRS.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów ZRS
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 10. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
 11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z późń. zm.,) a także ich wprowadzenie do systemów teleinformatycznych zgodnie z przepisami ustawy przez Lubelskie Stowarzyszenie Tanga z siedzibą w Lublinie, przy ul. Filaretów 27/42, 20-609 Lublin.
 12. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Lubelskiego Stowarzyszenia Tanga w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez LSTanga i jego patronów.

Za zgodność Zarząd LSTanga