fbpx
pic

Lubelskie Stowarzyszenie Tanga


Zapisz się do nas i praktykuj najpiękniejszy taniec na świecie, tango argentyńskie.

„Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży lub osób dorosłych”

Program zajęć informacyjno-edukacyjnych

Zadanie realizowane przy wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin